Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda PAN za najlepszy debiut naukowy w zakresie biologii organizmu: II edycja

Komitet Biologii Organizmalnej PAN ogłasza II edycję konkursu na najlepszy debiut naukowy w zakresie biologii organizmu.

Przedmiotem konkursu są publikacje naukowe młodych autorów (doktorantów i studentów), inaugurujące ich dorobek twórczy.

Celem konkursu jest promocja wyróżniających się debiutów naukowych i upowszechnianie wiedzy z zakresu biologii organizmu, w szczególności promowane będą prace dotyczące biologii mikroorganizmów, roślin, grzybów, zwierząt i człowieka, interakcje między tymi organizmami oraz ich powiązania ze środowiskiem abiotycznym i społecznym, a także prace z zakresu paleobiologii.

Wyróżnienie ma charakter honorowy i nadawane jest w formie dyplomu, który może być przyznany autorowi lub zespołowi autorów, dla których jest to pierwsza, znacząca publikacja naukowa, a zgłoszone do nagrody osoby pełniły w niej funkcję pierwszego autora lub/i autora korespondencyjnego (zachodzi jedna z funkcji lub obie razem).

Wnioski o wyróżnienie mogą zgłaszać opiekunowie naukowi młodych badaczy nie później niż do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku opublikowania pracy naukowej.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu

>>> Informacja na stronie PAN