Przejdź do głównej treści

Akty wewnętrzne

Statut UJ

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty Szkoły

Utworzenie Szkoły

Regulamin Szkoły - Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/IV/2019  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 24 kwietnia 2019 r. (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Regulamin Szkoły - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 24 kwietnia 2020 r. (obowiązuje od 1.10.2020 r.)

Powołanie Dyrektora SD

Powołanie Rady SD (zarządzenie nr 17)

zmiana zarządzenia nr 17
zmiana zarządzenia nr 17
zmiana zarządzenia nr 17

Zasady rekrutacji do Szkoły 2019/2020
Zasady rekrutacji do Szkoły 2020/2021
Zasady rekrutacji do Szkoły 2021/2022
Zasady rekrutacji do Szkoły 2022/2023

zmiana do uchwały rekrutacyjnej nr 68/IX/2020
zmiana do uchwały rekrutacyjnej nr 68/IX/2020

Programy kształcenia w Szkole [przed rokiem akademickim 2022/2023]
Programy kształcenia w Szkole [od roku akademickiego 2022/2023]

Regulamin Oceny Śródokresowej

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • W związku z Komunikatem MNiSW w sprawie finansowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN z dn. 31.03.2020 r., w przypadku konkursów sprzed 33 edycji pojawiła się możliwość wykorzystania środków z tzw. puli na 'stypendia naukowe' na sfinansowanie stypendium doktoranckiego przewidzianego ustawą.
  • Należy zwrócić uwagę, że stypendium musi być przyznane przy zachowaniu zasad określonych we właściwym regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. W tym przypadku kwota stypendium będzie pomniejszona o obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne.
  • Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Sekretariat Szkoły: anna.przyczyna-domagala@uj.edu.pl, 12 664 48 85.

Procedura postępowania w SDNSiP w przypadku naboru kandydatów, których stypendia będą finansowane ze środków zewnętrznych (grantów)

Załącznik nr 1 - Uchwała Rady SD w sprawie naboru z projektów badawczych

Załącznik nr 2 - Wniosek o otwarcie naboru z grantu [docx]
Załącznik nr 2 - Wniosek o otwarcie naboru z grantu [pdf]

Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [docx]
Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [pdf]

Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [PL-EN]
Załącznik nr 3 - Umowa stypendialna [PL-EN] - pdf

Treść ogłoszenia dot. otwarcia naboru z grantu [docx]
Treść ogłoszenia dot. otwarcia naboru z grantu [pdf]

Klauzula RODO [docx]
Klauzula RODO [pdf]