Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla jednego doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD Programme in Biology.

W ramach projektu Preludium Bis-3 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, komisja zaakceptowana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia PhD Programme in Biology.

Kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Janeczko oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: „Zaangażowanie układów gazotransmiterowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji".

Aplikacje przyjmowane są poprzez system IRK, który zostanie otwarty w dniu 25.07.2022r.

Harmonogram rekrutacji:

 • Rejestracja kandydatów w IRK: 25 lipca – 25 sierpnia 2022 r.
 • Egzamin: 1-2 września 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 6 września 2022 r.
 • Wpisy: 08-13 września 2022 r.

Szczegółowe warunki / tryb rekrutacji - dostosowane do konkretnego programu kształcenia zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na dany rok akademicki, to jest w roku akademickim 2022/2023 zgodnie z uchwałą nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Dla konkursów PRELUDIUM BIS 3 zasady rekrutacji oraz warunki przyznawania stypendium naukowego obejmują również kryteria zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego Uchwałą Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r. (pkt. 2.1.3).

Streszczenie:

W warunkach klinicznych, padaczka skroniowa objawia się samoistnymi, nawracającymi napadami drgawkowymi, prowadzącymi do zmian zapalnych, degeneracji neuronów i narastającej podatności na napady spowodowanej utratą równowagi pomiędzy „klasycznymi” neuroprzekaźnikami pobudzającymi i hamującymi. Koncepcja ta została znacząco zmodyfikowana po kolejnych odkryciach oddziaływań międzykomórkowych za pośrednictwem cząstek gazowych: tlenku azotu, tlenku węgla i siarkowodoru. Niewiele jednak wiadomo o możliwej roli neuroprzekaźników gazowych w epileptogenezie i ich niszczącym lub ochronnym wpływie na mózg. Dlatego, w naszym projekcie, skupimy się na wciąż niewystarczająco zdefiniowanym, zintegrowanym, czasowo-przestrzennym wzorcu reaktywności układów enzymatycznych, wytwarzających transmitery gazowe i zmian neurodegeneracyjnych zachodzących w mózgu po na napadach drgawkowych w zwierzęcych modelach epilepsji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób zainteresowania i doświadczenie badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;
 • list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia związane z dyscypliną nauk biologicznych;
 • potwierdzenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której realizowany jest program kształcenia i będącego kierownikiem projektu o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • posiada lub najpóźniej w dniu wpisu do szkoły doktorskiej będzie posiadał tytuł magistra nauk przyrodniczych,
 • wykaz ocen z przedmiotów w ramach studiów wyższych
Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.
 

Profil kandydata:

 • tytuł zawodowy magistra neurobiologii;
 • znajomość podstaw pracy laboratoryjnej, szczególnie z materiałem biologicznym;
 • doświadczenie w badaniach z użyciem modeli zwierzęcych (gryzonie) wraz z odpowiednimi, udokumentowanymi uprawnieniami;
 • doświadczenie w zastosowaniu technik histologicznych, w tym szczególnie immunohistochemicznych;
 • silna motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w tematykę projektu;
 • pełna dyspozycyjność okresie realizacji projektu badawczego;
 • gotowość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Polecamy również
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)
<font color=red>PhD programme in Biology</font> (27.08.2021) <br /> Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych
PhD programme in Biology (27.08.2021)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych