Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PhD programme in Biology (27.08.2021)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla 1 doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego na program kształcenia PhD programme in Biology.

W ramach projektu Opus20 zaakceptowana przez Dyrektora komisja przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata (-tki) na program kształcenia PhD programme in Biology.

Kierownik projektu dr hab. Ulf Bauchinger oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: "Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych".

Po odbyciu rozmów i ocenie kandydatów, przewodniczący komisji przedstawi dyrektorowi protokół wskazujący kandydata(-ów) rekomendowanego(-ych) do przyjęcia do szkoły w ramach projektu.

Harmonogram rekrutacji

  • Rejestracja w IRK: 10-19 września 2021r.
  • Egzamin: 22-24 września 2021 r. 
  • Ogłoszenie wyników: 27 września 2021 r.
  • Wpisy: 29-30 września 2021 r.

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się pod linkiem.

Szczegółowy opis projektu:

Ssaki i ptaki, jako zwierzęta endotermiczne, w toku ewolucji wykształciły zdolność  do termoregulacji, 
co stanowi osiągnięcie ewolucyjne o ogromnym wpływie na ich biologię i ekologię. Endotermia nie musi jednak oznaczać utrzymywania stałej temperatury ciała przez cały dzień, rok lub całe życie. Wiele ssaków jest znanych z sezonowej hibernacji  lub z zapadania w stan torporu, obniżając temperaturę ciała od kilku do kilkudziesięciu °C poniżej stanu normotermicznego. Ptaki są także znane z letargu lub obniżania temperatury ciała w nocy ale przeważnie tylko o kilka °C (z pewnymi wyjątkami gdzie obniżają temperaturę ciała o dwadzieścia °C). Te, na pierwszy rzut oka, niewielkie spadki temperatury mogą jednak mieć wielki wpływ na szybkość aktywności enzymatycznej. Szybkość reakcji biochemicznych, w tym reakcji enzymatycznych, zależy w dużym stopniu od temperatury, co odnosi się również do enzymów, które działają jako przeciwutleniacze wolnych rodników. Enzymy te chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego poprzez niszczenie wolnych rodników i jeśli ten proces zostanie spowolniony, to nadmiar wolnych rodników może przyczynić się do oksydacyjnego uszkodzenia biocząsteczek. Takie uszkodzenia oksydacyjne zagrażają funkcjonalnej integralności biocząsteczek i obecnie uznawane są one za jednym 
z najczęstszych czynników powodujących starzenie się. W tym projekcie, proponowane badania mają 
na celu zrozumienie w jaki sposób regulacja temperatury ciała może stać się mniej sprawna wraz z wiekiem i jak ta osłabiona zdolność termoregulacji może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego.
O ile u ssaków, w tym także u ludzi, wiadomo że temperatura ciała i zdolność do termoregulacji maleją wraz z wiekiem, o tyle dla ptaków takie dane praktycznie nie istnieją, i jak dotąd nigdy nie były one powiązane ze stresem oksydacyjnym. Dlatego też, pierwszym celem tego projektu badawczego jest dokładne zrozumienie jak wiek w kontekście starzenia wpływa na termoregulację u ptaków. Drugim celem tego projektu badawczego jest powiązanie pomiarów temperatury ciała z pomiarami stresu oksydacyjnego w krwi w celu przetestowania hipotezy że temperatura ciała jest ściśle związana 
z poziomem uszkodzeń oksydacyjnych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Ulfem Bauchingerem (ulf.bauchinger@uj.edu.pl ).

Profil Kandydata:

  • posiada tytuł magister nauk przyrodniczych (biologia, biotechnologia, nauki biologiczne lub pokrewne) 
  • zainteresowanie ekologią fizjologiczną i metabolizmem zwierząt 
  • doświadczenie badawcze, albo zainteresowanie pracą z ptakami 
  • entuzjazm do prowadzenia badań w międzynarodowym zespole
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
Dodatkowym atutem będą: 
  • osiągnięcia naukowe  takie jak: publikacje lub prezentacje konferencyjne.
Polecamy również
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger)
Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych (dr hab. Ulf Bauchinger)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)
Zaangażowanie układów transmiterów gazowych w reakcję mózgu na aktywność napadową w zwierzęcych modelach epilepsji (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)
Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola (dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ.)