Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The second edition of the COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY® contest

COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY® (CG 3MT JU) jest konkursem skierowanym do doktorantów, w którym przedstawiają oni swoją pracę badawczą podczas 3-minutowej prezentacji w języku angielskim, zrozumiałym dla publiczności nie będącej specjalistami w danej dziedzinie. W trakcie wystąpienia uczestnicy mogą użyć tylko jednego slajdu i nie mogą korzystać z żadnych akcesoriów oraz pomocy naukowych.

Reguły konkursów, organizowanych na całym świecie pod nazwą 3-Minute-Thesis (3MT), zostały opracowane w 2008 roku na Uniwersytecie Queensland w Australii. Od 2017 roku Coimbra Group - sieć najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie - przeprowadza finał konkursu 3MT podczas swojego corocznego walnego zgromadzenia. Konkurs, obejmujący całą sieć Coimbra Group składa się z dwóch faz: w pierwszej zrzeszone w sieci uniwersytety przeprowadzają kwalifikacje, wyłaniając kandydatów do finału. Biuro Coimbra Group organizuje głosowanie online na przesłane przez poszczególne uczelnie filmy wideo z występami zwycięzców. Finał, odbywający się na żywo, jest drugą i ostatnią fazą konkursu, w której trzech zakwalifikowanych kandydatów jest ocenianych przez Jury. Nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wynoszą odpowiednio 3000 €, 2000 € i 1000 €. 

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Jagielloński, jako członek Coimbra Group, zorganizował pierwszą edycję konkursu COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY. W finale Konkursu zwyciężyła Dominika Werońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej nauk Humanistycznych, przedstawiając prezentację pt.  “Mapping Literature. Where Sciences and Humanities meet”. 

Druga edycja konkursu CG 3MT JU odbędzie się w roku akademickim 2020/2021 pod patronatem rektora UJ prof. Jacka Popiela. Dla wszystkich uczestników Konkursu przygotowane zostaną praktyczne warsztaty doskonalące umiejętności prezentacji i wystąpień naukowych, a dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazdy na staże naukowo-badawcze do wybranego uniwersytetu zrzeszonego w Coimbra Group. Ponadto zwycięzca CG 3MT JU ma szansę reprezentować Uniwersytet Jagielloński podczas finału konkursu, który odbędzie się w 2021 roku w Pradze. 

Konkurs ten to nie tylko okazja do zmierzenia się w sztuce prezentacji z młodymi badaczami z różnych dyscyplin naukowych. To również doskonała możliwość rozwinięcia tak potrzebnej w dzisiejszym świecie umiejętności prezentowania obszernego zakresu pracy w zwięzły i precyzyjny sposób, tak aby w zaledwie kilka minut odbiorca zrozumiał jej znaczenie i cel.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2021 r.

Zapraszamy Doktorantów do wzięcia udziału w konkursie. 

Szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie: https://3mt.coimbragroup.uj.edu.pl/en_GB/start