Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta kursów w ramach Szkoły

Astronomia

Special Relativity in Physics and Astrophysics - dr hab. L. Sokołowski, prof. UJ - 0 lub 4 ECTS
PhD Seminar - prof. dr hab. M. Ostrowski - 0 lub 1 ECTS
Selected topics in high energy astrophysics - dr hab. Ł. Stawarz, prof. UJ - 0 lub 4 ECTS
Selected problems in radio astronomy - dr hab. M. Weżgowiec/dr hab. K.Chyży,prof. UJ - 0 lub 4 ECTS
PhD Seminar - prof. dr hab. M. Ostrowski - 0 lub 1 ECTS

Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia

Biophysics - advanced course - Wiśniewska-Becker Anna - 2 ECTS
Bioethics - Gregor Becker - 2 ECTS
Teaching methods and IT tools in didactics and scientific work - Maria Rąpała-Kozik, Marcin Zawrotniak - 3 ECTS
Zwierzęta w badaniach naukowych – praktikum dla doktorantów (Animals in scientific research - practical course for PhD students) - Małgorzata Szczygieł - 3 ECTS
Seminarium specjalistyczne 1 rok SDiNŚ (Seminar) - 2 ECTS
Seminarium specjalistyczne 2 rok SDiNŚ (Seminar) - 2 ECTS
Seminarium specjalistyczne 3 rok SDNŚiP (Seminar) - 2 ECTS
Seminarium specjalistyczne 4 rok SDNŚiP (Seminar) - 2 ECTS
Postępy w biochemii i biologii molekularnej (Advances in biochemistry and molecular biology) - Wiśniewska-Becker Anna - 2 ECTS
Dydaktyka Szkoły Wyższej Kierunków Przyrodniczych (Didactics of Higher Education for natural sciences) - Bober Beata - 2 ECTS
Tutorial z promotorem 2 rok SDNŚiP (Tutorial with the supervisor 2 year) - 1 ECTS
Tutorial z promotorem 1 rok SDNŚiP (Tutorial with the supervisor 1 year) - 1 ECTS
Tutorial z promotorem 3 rok SDNŚiP (Tutorial with the supervisor 3 year) - 1 ECTS
Tutorial z promotorem 4 rok SDNŚiP (Tutorial with the supervisor 4 year) - 1 ECTS
Metodologia publikacji naukowej (Methodology of Scientific Publications) - Leszek Fiedor, Halina Gabryś - 2 ECTS
Dydaktyka-źródło inspiracji, wyzwanie czy kłopot - warsztaty psychologiczne (Didactics - a source of inspiration, a challenge or a problem-psychological workshop) - Aleksandra Siódmak, Anna Wiśniewska-Becker - 1 ECTS

Biofizyka

Fotobiofizyka - prof. dr hab. Tadeusz Sarna - 3 ECTS
Nanomechanika układów biologicznych (Nanomechanics of biological systems) - dr hab. Marta Targosz-Korecka - 4 ECTS
Introduction to mechanobiology - dr hab. Zenon Rajfur - 3 ECTS
Podstawy krystalografii białek (Principles of protein crystallography) - prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski - 3 ECTS
Promieniowanie synchrotronowe (Synchrotron Radiation - applications) - prof. dr hab. Jacek Jarosław Kołodziej - 3 ECTS
Współczesna mikroskopia optyczna - dr hab. Zenon Rajfur - 3 ECTS
Biologia systemów (Systems Biology) - prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna - 3 ECTS
Proteomika (Proteomics) - prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna - 6 ECTS
Ochrona przed promieniowaniem (Protection agains radiation) - dr hab. Paweł Staszel - 3 ECTS
Aparatura medyczna (Medical Apparatus) - dr Bartosz Leszczyński - 3 ECTS
Biofizyka struktury I (Makromolekuły) (Structural Biophysics I: Macromolecules) - prof. dr hab. Andrzej Budkowski - 3 ECTS
Biofizyka struktury II (Błony biologiczne) (Structural Biophysics II: Biomembranes) - dr hab. Hubert Harańczyk - 3 ECTS
Strategie przetrwania organizmów ekstremofilnych (Survival strategies of extremorhilic organismus) - dr hab. Hubert Harańczyk - 3 ECTS

Biologia

Metodyka i metodologia Methodology - Maria Słomczyńska - 3 ECTS
Seminaria Seminar - Maria Słomczyńska - 2 ECTS
Postępy w biologii komórki (Advances in cell biology) - Andrzej Joachimiak, Elżbieta Pyza - 4 ECTS
Język polski dla cudzoziemców (Polish Language for foreigners) - mgr Michał Gigiel - 4 ECTS
Zajęcia dydaktyczne - w ramach praktyk zawodowych (Teaching activities, as part of apprenticeships) - Maria Słomczyńska - 1 ECTS
Molecular Ecology for PhD Students - Wiesław Babik, Gemma Palomar García - 4 ECTS
Statistics for research sciences - Mariusz Cichoń - 4 ECTS
Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych (Research funding and research projects) - Małgorzata Grodzińska-Jurczak - 1 ECTS
Scientific career development - Joanna Rutkowska - 1 ECTS
Język angielski (English for Environmental Sciences) - Renata Podgórska - 2 ECTS
Język angielski (English for Environmental Sciences) - Renata Podgórska - 2 ECTS
Dydaktyka szkoły wyższej w naukach przyrodniczych - Iwona Maciejowska - 3 ECTS
Methodological Workshop in Evolutionary Biology – grant writing part - Joanna Rutkowska - 2 ECTS
Methodological Workshop in Evolutionary Biology – practical part - Joanna Rutkowska - 2 ECTS
Visiting professor - 1 ECTS

Chemia

Fizyka

Doctoral School Seminar - prof. Michał Ostrowski - 1 ECTS
Seminarium doktoranckie "Chaos i Informacja Kwantowa" (Doctoral Seminar "Chaos and Quantum Information") - Karol Życzkowski - 3 ECTS
Seminarium doktoranckie z fizyki atomowej (Doctoral seminar in atomic physics) - Jakub Zakrzewski - 3 ECTS
Doctoral Seminar on Nuclear and Particle Physics - Janusz Brzychczyk - 3 ECTS
Seminarium doktoranckie z teorii względności i astrofizyki
Seminarium doktoranckie z teorii pola i jej zastosowań (Field theory and its applications) - Andrzej Sitarz - 3 ECTS
Seminarium doktoranckie z teorii układów złożonych – Mark Kac Seminar "Enigmas of  Chance" (Doctoral seminar on complex system theory – Mark Kac Seminar "Enigmas of  Chance") - Ewa Gudowska-Nowak - 3 ETS
Seminarium doktoranckie z fizyki teoretycznej cząstek i oddziaływań fundamentalnych (Doctoral seminar on theoretical physics of particles and fundamental interactions) - Jacek Wosiek - 3 ECTS
Seminarium doktoranckie Zakładu Promieniowania Synchrotronowego (Synchrotron Radiation Plant Doctoral Seminar) - Jacek Kołodziej, Paweł Korecki - 3 ECTS
Seminarium doktoranckie z teorii materii skondensowanej (Doctoral seminar on condensed matter theory) - Józef Spałek - 3 ECTS
Condensed matter physics and molecular engineering seminar for PhD students - Monika Marzec - 3 ETS
Seminar on particle and medical physics - Paweł Moskal, Ewa Stępień - 4 ECTS
Theoretical Physics Seminar - Jerzy Szwed - 2 ECTS
Krakowskie Konwersatorium Fizyczne (Kraków Colloquium in Physics organized by the Kraków Branch of the Polish Physical Society) - Józef Spałek - 1 ECTS
Krakowskie Konwersatorium Fizyczne (Kraków Colloquium in Physics organized by the Kraków Branch of the Polish Physical Society) - Józef Spałek - 2 ECTS
Tutorial z promotorem (Tutorial with the supervisor) - Roman Skibiński - 1 ECTS
Praktyka zawodowa dla I roku (SD Teaching classes for PhD students - 1st year) - Roman Skibiński - 4 ECTS
Praktyka zawodowa dla II roku (SD Teaching classes for PhD students - 2nd year) - Roman Skibiński - 4 ECTS
Advanced Statistics I: Bayesian analysis and other selected topics - Roman Skibiński, Kacper Topolnicki - 4 ECTS
Podstawy nauczania dydaktyki akademickiej - warsztaty (Introduction to Didactics in Higher Education - workshops) - Witold Zawadzki - 2 ECTS
Quark matter - Marek Kutschera - 2 ECTS
Basic concepts in correlated quantum matter I - Maciej Fidrysiak, Józef Spałek - 5 ECTS
Basic concepts in correlated quantum matter II - Maciej Fidrysiak, Józef Spałek - 5 ECTS
Całki funkcjonalne w mechanice kwantowej i w teorii pola - teoria praktyczna czyli obliczanie metodami Monte Carlo (Functional integrals in quantum mechanics and field theory - practical theory or calculation by Monte Carlo methods) - Jacek Wosiek - 5 ECTS
Theranostics I - Paweł Moskal, Ewa Stępień - 2 ECTS
Theranostics II - Paweł Moskal, Ewa Stępień - 2 ECTS
GATE: Simulation tool for nuclear imaging - Paweł Moskal - 2 ECTS
Python programming in physics and biophysics - Majid Kazemi Kozani, Roman Skibiński - 3 ECTS

Informatyka

Variational Inequalities with Applications - prof. dr hab. Stanisław Migórski - 3 ECTS
Deep Learning with Multiple Tasks - prof. dr hab. Jacek Tabor - 3 lub 6 ECTS
Discrete Charm of Morse Theory - prof. dr hab. Marian Mrozek - 3 ECTS
Algorytmy Grafowe Graph Algorithms - dr Iwona Cieślik - 3 lub 6 ECTS
Algorytmy Randomizowane i Aproksymacyjne  Randomized and Approximation Algorithms - dr hab. Tomasz Krawczyk, dr hab. Jakub Kozik, prof. UJ - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Równania Różniczkowe cząstkowe (Partial Differential Equations) - dr hab. Anna Ochal - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Tea Seminar - dr Przemysław Spurek - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Optimization and Control Seminar - prof. dr hab. Stanisław Migórski - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium Równania Różniczkowe i zagadnienia pokrewne (Differential Equations and Related Issues Seminar) - prof. dr hab. Piotr Zgliczyński - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium Zakładu Uczenia Maszynowego (Machine Learning Seminar) - dr hab. Igor Podolak - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium Informatyka Teoretyczna (Theoretical Computer Science Seminar) - prof. dr hab. Paweł Idziak - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Optimization and Control Seminar - prof. dr hab. Stanisław Migórski - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Matematyka Dyskretna (Discrete Mathematics) - Adam Roman, dr Słąwomir Bakalarski - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Doctoral School Seminar I - dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ - 1 ECTS
Doctoral School Seminar II - dr hab. Marcin Kozik, prof. UJ - 2 ECTS

Matematyka

Ergodic Theory I - dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ - 3 lub 6 ECTS
Introduction to Toric and Spherical Varieties - prof. Xian Wu - 3 ECTS
Geometrical proporties of Banach spaces - prof. dr hab. Grzegorz Lewicki - 3 ECTS
Ergodic Theory II: multiple recurrence and joinings - dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ - 3 lub 6 ECTS
Schubert varieties and Schubert calculus - dr Sara Angela Filippini - 3 ECTS
Teoria Operatorów IV (Operator Theory IV) - prof. dr hab. Jan Stochel - 3 ECTS
Seminarium: Analiza funkcjonalna - prof. dr hab. Jan Stochel, dr hab. Dariusz Cichoń, dr hab. Zenon Jabłoński, prof. UJ - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Algebra (Algebra: Seminar) - dr hab. Grzegorz Kapustka, dr hab. Sławomir Rams, prof. dr hab. Jerzy Weyman - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Algebra (Algebra: Seminar) - dr hab. Grzegorz Kapustka, dr hab. Sławomir Rams, prof. dr hab. Jerzy Weyman - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Analiza zespolona (Complex Analysis: Seminar) - dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ, dr hab. Sławomir Dinew, prof. dr hab. Marek Jarnicki, prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Analiza zespolona i równania eliptyczne (Complex Analysis and Elliptic Equations: Seminar) - prof. dr hab. Zbigniew Błocki, prof. dr hab. Sławomir Kołodziej - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Analiza zespolona i równania eliptyczne (Complex Analysis and Elliptic Equations: Seminar) - prof. dr hab. Zbigniew Błocki, prof. dr hab. Sławomir Kołodziej - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Geometria analityczna (Analytic Geometry: Seminar) - dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Tworzewski - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Geometria algebraiczna (Algebraic Geometry : Seminar) - prof. dr hab. Sławomir Cynk - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Geometria algebraiczna (Algebraic Geometry : Seminar) - prof. dr hab. Sławomir Cynk - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Geometria przestrzeni Banacha (Geometry of Banach Spaces: Seminar) - dr hab. Anna Pelczar-Barwacz, prof. dr hab. Grzegorz Lewicki - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Topologia (Topology: Seminar) - dr hab. Anna Pelczar-Barwacz, dr Marcin Kulczycki, dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Teoria liczb (Theory of Numbers:Seminar) - dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Seminarium: Teoria układów dynamicznych (Theory of Dynamical Systems: Seminar) - prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik, prof. dr hab. Roman Srzednicki, dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ - 1 lub 2 lub 3 lub 4 ECTS
Doctoral School Seminar I - dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ - 1 ECTS
Doctoral School Seminar II - dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ - 2 ECTS

Nauki biomedyczne

Protein Crystallography Research Group - prof. dr hab. Grzegorz Dubin - 3 ECTS
Plant Molecular Biology Laboratory - dr Kenji Yamada - 3 ECTS
Laboratory of Stem Cell Biotechnology - Ewa Zuba-Surma - 3 ECTS
Developmental Biology Laboratory (DBL) - Ptak Grażyna - 3 ECTS
Laboratory of Proteolysis and Post-translational Modification of Proteins Kantyka Tomasz - 3 ECTS
Microbial Genomics Group - Mostowy Rafał - 3 ECTS
JCET - Labolatory - prof. dr hab. Stefan Chłopicki - 3 ECTS
Human Genome Variation Research Group - prof. dr hab. Branicki Wojciech - 3 ECTS
International Asssociated Laboratory - Laboratoire International Associé (LIA) - dr Neli Kachamakova-Trojanowska-  3 ECTS
Max Planck Laboratory - dr hab. Sebastian Glatt - 3 ECTS
Bionanoscience and Biochemistry Laboratory - Heddle Jonathan - 3 ECTS
Laboratory of Photobiology - Łabuz Justyna - 3 ECTS
ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology - Pyrć Krzysztof - 3 ECTS
Plant-Microorganism Interactions Group - Rozpądek Piotr - 3 ECTS
Bioinformatics Research Group - Łabaj Paweł - 3 ECTS
 

Nauki o Ziemi i Środowisku

Seminarium doktoranckie (Doctoral Seminar) - Bartłomiej Rzonca - 2 ECTS
Seminarium doktoranckie II (Doctoral Seminar II) - Bartłomiej Rzonca - 2 ECTS
Konwersatorium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Doctoral School Seminar) - prof. dr hab. M. Ostrowski - 1 ECTS

PhD Programme in Biology

Evaluation of progress in PhD thesis - Joanna Kapusta 3 ECTS
Seminar - Joanna Kapusta, Ryszard Korona 2 ECTS
Polish Language for foreigners - mgr Michał Gigiel 4 ECTS
Didactic training - Ad part of apprenticeship - Joanna Kapusta 1/10h ECTS
Molecular Ecology for PhD Students - Wiesław Babik, Gemma Palomar García - 4 ECTS
Statistics for research sciences - Mariusz Cichoń - 4 ECTS
Scientific career development - Joanna Rutkowska - 1 ECTS
Biomedical research methods: from antigen to antibody and beyond - Elżbieta Kołaczkowska - 4 ECTS
Methods in Environmental sciences and nature conservation - Szymon Zubek - 4 ECTS
English for Environmental Sciences - Renata Podgórska - 2 ECTS
English for Environmental Sciences - Renata Podgórska - 2 ECTS
Advanced Research Communication - Marcin Czarnołęski, Ryszard Laskowski - 3 ECTS
Efficient Teaching - Iwona Maciejowska - 3 ECTS
Methodological Workshop in Evolutionary Biology – grant writing part - Joanna Rutkowska - 2 ECTS
Methodological Workshop in Evolutionary Biology – practical part - Joanna Rutkowska - 2 ECTS
Visiting professor - 1 ECTS

Informatyka Techniczna