Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Program CogNeS

Międzynarodowy program doktorancki w zakresie neuronauki poznawczej CogNeS jest międzydziedzinowym programem obejmującym swym obszarem kształcenia dziedziny nauk społecznych, medycznych oraz nauk przyrodniczych. 

Program kształcenia w ramach Programu CogNeS został opracowany przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych i obowiązuje doktorantów zarówno ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych jak i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. 

Program ten realizowany jest w języku angielskim. 

Cechą wyróżniającą program CogNeS jest elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb edukacyjnych doktorantów, zarówno poprzez wybór odpowiadających ich potrzebom kursów specjalistycznych, jak i nacisk na ścisłą współpracę doktoranta z promotorem. 

Doktoranci realizuący Program CogNes przygotowują prace doktorskie w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Profil absolwenta

Absolwent/ka programu doktorskiego CogNes to młody naukowiec posiadający wiedzę z obszaru neuronauki poznawczej, a w szczególności obszaru, którego dotyczyła rozprawa doktorska.  

Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia badań naukowych, ich analizy i interpretacji oraz ich upowszechniania podczas konferencji naukowych oraz w formie artykułów w czasopismach o światowej renomie.  

Absolwent/ka programu przygotowany/a jest do podjęcia pracy naukowej w ośrodkach badawczych i uniwersytetach w Polsce i zagranicą.

Projekt:

In utero strategies to prevent neurodevelopmental disorders in progeny (Supervisor: prof. dr hab. inż Grażyna Ptak)

​Harmonogram:

  • Przyjmowanie aplikacji: 08.11.2022
  • Zakończenie przyjmowania aplikacji: 10.11.2022, południe CET
  • Egzaminy: 24.11-25.11.2022
  • Posiedzenie komisji - nie później niż: 25.11.2022
  • Wyniki: 28.11.2022
  • Wpisy do Szkoły Doktorskiej: 29.11-01.12.2022
  • Wpisy do Szkoły Doktorskiej: - lista rezerwowa: 02.12.2022

Rekrutacja