Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doktorat wdrożeniowy V edycja; Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ


 1. Nazwa programu lub funduszu:
  „doktorat wdrożeniowy v edycja”
 2. Nazwa projektu:
  „Wielofunkcyjne nanokapsuły polimerowe jako nośniki lipofilowych substancji aktywnych o działaniu synergistycznym”
 3. Kierownk projektu:
  prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 4. Wartość dofinansowania:
  324 077,36 PLN
 5. Całkowity koszt inwestycji:
  324 077,36 PLN

Krótki opis projektu

Nanonośniki substancji aktywnych, otrzymywane na bazie biozgodnych polimerów, są intensywnie badane od wielu lat z uwagi na korzyści terapeutyczne poprawiające m.in. biodostępność, czy też celowane dostarczanie tych substancji do wybranych tkanek. Wśród tych nośników szczególne miejsce zajmują polimerowe nanokapsuły z ciekłym olejowym rdzeniem, które są w stanie transportować w organizmie trudno rozpuszczalne w wodzie substancje, których biodostępność przy klasycznym podaniu jest bardzo mała. Określenie możliwości równoczesnej enkapsulacji wybranych substancji aktywnych i ich kontrolowanego uwalniania byłoby bardzo istotne dla wdrożenia innowacyjnych produktów otrzymywanych na bazie produkowanych nanokapsuł. Kluczowe jest określenie wzajemnych oddziaływań substancji wewnątrz kapsuł, trwałości ich wodnych dyspersji oraz synergistycznych efektów związanych z równoczesnym podaniem substancji.

Cele projektu:

 1. zbadanie możliwości efektywnej enkapsulacji i późniejszego kontrolowanego uwalniania lipofilowych związków aktywnych w kapsułach polimerowych o ciekłych olejowych rdzeniach i polisacharydowej otoczce 
 2. zbadanie możliwości równoczesnej enkapsulacji kilku aktywnych związków (wybranych leków, nutraceutyków) we wnętrzu kapsuł w celu umożliwienia ich synergistycznego terapeutycznego działania po pochłonięciu przez komórki.

Harmonogram realizacji działalności naukowej:

Rok akademicki: 2021/2022

Semestr: I-II

Opis realizowanych badań:

Enkapsulacja wybranych mieszanin olejów roślinnych o pożądanym składzie i zawartości nutraceutyków w kapsułach

Rok akademicki: 2022/2023

Semestr: III-IV

Opis realizowanych badań:

Enkapsulacja modelowych sond molekularnych oraz badania ich oddziaływań i transportu do i z kapsuł

Rok akademicki: 2023/2024

Semestr: V-VI

Opis realizowanych badań:

Enkapsulacja wybranych par nutraceutyków o potwierdzonym działaniu synergistycznym 
 
Rok akademicki: 2024/2025

Semestr: VII-VIII

Opis realizowanych badań:

Enkapsulacja wybranych par leków antynowotworowych o działaniu synergistycznym oraz zbadanie ich wpływu na przeżywalność komórek nowotworowych w warunkach in vitro.

Główne cele badawcze:

 1. Enkapsulacja wybranych mieszanin olejów roślinnych o pożądanym składzie i zawartości nutraceutyków w kapsułach.
 2. Enkapsulacja modelowych sond molekularnych oraz badania ich oddziaływań i transportu do i z kapsuł.
 3. Enkapsulacja wybranych par nutraceutyków o potwierdzonym działaniu synergistycznym.
 4. Enkapsulacja wybranych par leków antynowotworowych o działaniu synergistycznym oraz zbadanie ich wpływu na przeżywalność komórek nowotworowych w warunkach in vitro.