Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie NNW dla doktorantów

Wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zainteresowani dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)​, mogą je wykupić w Samorządzie Studentów przy ul. Czapskich 4/23 w godzinach pracy biura. 

Szczegóły dotyczące warunków i opłat znajdują się na stronie: http://www.samorzad.uj.edu.pl/ubezpieczenie

Osobą odpowiedzialną jest pani Monika Seweryn monika.seweryn@uj.edu.pl tel. 12 663 1171.