Przejdź do głównej treści

Akty wewnętrzne

Statut UJ

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty Szkoły

Utworzenie Szkoły

Regulamin Szkoły - Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/IV/2019  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 24 kwietnia 2019 r. (obowiązuje od 1.10.2019 r.)

Regulamin Szkoły - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 24 kwietnia 2020 r. (obowiązuje od 1.10.2020 r.)

Powołanie Dyrektora SD

Powołanie Rady SD (zarządzenie nr 17)

 zmiana zarządzenia nr 17

 zmiana zarządzenia nr 17

 zmiana zarządzenia nr 17

Zasady rekrutacji do Szkoły 2019/2020

Zasady rekrutacji do Szkoły 2020/2021

Zasady Rekrutacji do Szkoły 2021/2022

Programy kształcenia w Szkole

Regulamin Oceny Śródokresowej